Arcibiskup Graubner brání instituci rodin

 
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner napsal u příležitosti závěru Roku rodiny pastýřský list, v němž povzbuzuje rodiny a pojmenovává hlavní překážky, kterým v dnešní společnost čelí.
 
Pastýřský list, který vydal arcibiskup Jan Graubner, začátkem října minulého roku (r. 2014), navazuje na jeho šest předešlých listů adresovaných věřícím olomoucké arcidiecéze během uplynulého roku a které se tématicky týkaly rodiny. Oceňuje, že se jeho listy setkaly s živým přijetím, a věří, že přispějí "k ozdravení rodin, na nichž je závislá budoucnost církve i společnosti".
Jan Graubner se ve svém posledním listu věnuje konkrétním tématům ohrožující rodiny v dnešní době: nesezdaná soužití, potrat, antikoncepce, neplodnost, umělé oplodnění, tzv. manželství osob stejného pohlaví, homosexualita či změna pohlaví. Je si vědom toho, že zmíněné problémy jsou náročné, ale považuje za svou povinnost nezamlčovat pravdu, která může být nepříjemná. Zároveň dává všem naději, že řešení obtížných situací a smíření s Bohem je vždy možné.
Arcibiskup Jan Graubner byl též delegátem za Českou republiku na biskupské synodě o rodině, která byla zahájena 5. října 2014 v Římě.
 
 

Zkrácený výňatek z Pastýřského listu, související s tématikou "GENDER"

 
V Roce rodiny jsme se několikrát pokusili společně se zamyslet nad důležitými otázkami rodiny. Jsem rád, že jste živě reagovali na některé podněty, že jste se také pokusili o konkrétní kroky k pozvednutí vaší křesťanské rodiny. To je povzbuzením i pro mě. Když vidím, že se o pozvednutí rodiny snažíme společně, věřím, že se nám společně podaří přispět k ozdravení rodin, na nichž je závislá budoucnost církve i společnosti.
Někteří prosazují manželství dvou mužů nebo dvou žen. Takové manželství není možné nikdy, protože nemůže být otevřeno přirozenému plození dětí. Někteří se snaží změnit pohlaví. To ve skutečnosti nejde, protože pohlaví neurčují jen pohlavní orgány, ale mužskostí nebo ženskostí je poznamenána každá buňka v těle. Kdybychom toto chtěli měnit, museli bychom se podruhé narodit.
Vím, že tato témata jsou velmi náročná. Přesto je mou povinností to všem jasně říct. Kdybych vám zamlčel tak důležité pravdy, byl bych špatným biskupem. Pravdu musíme říkat, i když není příjemná. 
 
Plné znění pastýřského listu olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera naletnete ZDE
 
Redakčně zkráceno: www.hnutiprozivot.cz