Gabriele Kuby - GENDER IDEOLOGIE

 
Něměcká socioložka Gabriele Kuby popisuje situaci na něměckých školách.
Přednáška Gabriele Kuby v Bratislavě 17.11.2012 na téma: GENDER IDEOLOGIE
 
 

Podle této teorie nejsou pouze dvě pohlaví, ale několik genderů (tzv. sociální pohlaví, jež mají být na stejné úrovni s heterosexualitou), například homosexuálové, bisexuálové, transsexuálové, transgenderoví lidé, intersexuálové a tzn. skupina „queer“ („nezvyklý“). Do zmíněné skupiny "queer" spadá jakákoliv sexuální odchylka, nevyjímaje v konečném důsledku pedofilie, zoofilie, masochismus apod. Podle stoupenců této ideologie, je údajně zapotřebí, aby demokratická společnost byla dostatečně tolerantní vůči jiným sexuálním odchylkám a „nediskriminovala“ je. To  by měl být obraz novodobé demokratické společnosti. Kdo s tímto názorem nesouhlasí, tak se spolupodílí na diskriminaci. Zjednodušeně řečeno, jde o boj proti sexuální identitě. Podle gender ideologie se nerodíme jako muži a ženy, ale jimi se stáváme. Přirozenost je podle ní možné modifikovat podle potřeb a potěšení.

 

Biologické pohlaví postupně mizí, aby dalo místo rodu. Podle Australské komise pro lidská práva už máme 23 rodů: muži, ženy, homosexuálové, bisexuálové, transgender, trans, transsexuálové, intersex, androgyn, agender, crossdresser, drag king, drag queen, genderfluid, genderqueer, intergender, neutronu, pansexuál, pan gender, third gender, third sex, sistergirl a brotherboy. 

Objevily se emancipované ženy jako Marguerite Peeters, Dale O'Laeary, Naomi Wolf, Gabriele Kuby a jiné, které se snaží upozornit státy, ve kterých je stále ještě matkou žena a otcem muž, na nebezpečné důsledky gender ideologie v západních zemích.

 

Jestliže společnost upustí od morálky, zvláště pak v oblasti sexuality, zřítí se do anarchie a chaosu, a to může vést k nastolení nového totalitního režimu ze strany státu.

 

Německá socioložka Gabriele Kuby popisuje všeobecně šíři a hlavní rysy GENDER IDEOLOGIE.

 

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Neměcká vláda vnucuje incestní pedofilní praktiky jako "zdravou sexuální výchovu"