Propagátor GENDER IDEOLOGIE John William Money

 
Pojem „gender“ pochází od Johna Moneye z USA. Byl to psychiatr, jenž působil v Baltimore na Univerzitě Johna Hopkinse. Tento lékař v jedné své práci r. 1955 poprvé použil termínu „gender“ tak, jak je dnes chápán zastánci této ideologie.
 
Doktor John William Money, americký psycholog a sexuolog, průkopník gender ideologie. Zavedl do psychologie v roce 1955 termín gender ve významu souladu mezi pohlavní rolí a pohlavní identitou. Roku 1975 publikoval jako úspěšný případ John/Joan – jednalo se o řešení případu chlapce, a jeho převychováním v dívku (ženu). V roce 1997 byl obviněn ze zatajování fatálního neúspěchu tohoto pokusu.
(podle cs.wikipedie.org)
 
 
Bruce/Brenda/David Reimer 
Jeden z jednovaječných dvojčat, kterému brzy po narození byl při operativní nápravě fimózy obřízkou elektrickým přístrojem spálen celý penis. Jeho rodiče s ním navštívili psychologa Johna Moneyho, jehož názory znali z televizní diskuse, a ten přišel s řešením, v jehož rámci bylo pohlaví dítěte operativně (r. 1967) a hormonálně změněno na ženské a dítě dostalo jméno Brenda. 
V roce 1975 byla kazuistika publikována jako úspěšná pod názvem případ John/Joan. Přestože chlapci byla tato událost zatajena a byl považován za dívku, choval se jako chlapec a pokusy socializovat jej jako dívku selhaly, což bylo veřejně odhaleno až v roce 1997. Od 7 let odmítal Reimer Moneyho navštěvovat a ve 14 letech vyhrožoval sebevraždou, bude-li nucen jej navštívit, což vedlo k tomu, že mu rodiče po dohodě s Moneym prozradili pravý důvod návštěv. Bezprostředně poté, když se dozvěděl o své minulosti, ukončil hormonální léčbu a přihlásil se k mužské pohlavní identitě a v 15 letech podstoupil ve čtyřech krocích operativní změnu pohlaví zpět k mužskému a zvolil si jméno David. Později si vzal ženu, která měla děti z předchozího manželství. Ke konci života ztratil práci, selhal ve finančních investicích a truchlil nad svým bratrem-dvojčetem Brianem (který zemřel v roce 2003 na předávkování antidepresivy), a poté, co mu jeho žena sdělila svůj záměr se od něj odloučit, spáchal v roce 2004 sebevraždu. Experiment John/Joan tedy skončil dvojnásobnou smrtí. Reimerovi rodiče prohlásili, že jsou přesvědčeni o odpovědnosti Moneyho léčby za smrt jejich synů. Případ John/Joan byl dlouhou dobu prezentován jako důkaz bezpečné chirurgické změny pohlaví.
(podle cs.wikipedie.org)
 
 
Slovo „gender“ znamenalo v angličtině původně „pohlaví“ – a to buď ženské, nebo mužské, anebo se používal k určení mluvnického rodu. Money však význam tohoto výrazu předefinoval a zformuloval „kulturní“ pohlaví, závislé na výchově a prostředí. „gender“ jako nikoli biologické, ale Člověk není mužem nebo ženou proto, že má tomu odpovídající biologické znaky, ale proto, poněvadž výchova a prostředí mu vštípily představu, že je buď mužem, anebo ženou. Money také tvrdil, že prý dítě do 2. roku života nemá biologicky stabilizovanou pohlavní identitu, proto ji prý může svobodně měnit.

O 10 let později se mohl sám přesvědčit o omylu své teorie. Stalo se to r. 1965 v kanadském Winnipegu. Rodičům Reimerovým se narodila dvojčata, chlapci Bruce a Brian. Kvůli zdravotním komplikacím se oba museli podrobit v 7 měsících laserové operaci, při níž Bruceovi byl spálen penis. Šokovaní rodiče se obrátili na dr. Moneye, jehož názory znali. Ten jim poradil „změnit“ chlapce na dívku. Tak Bruce dostal po příslušných chirurgických zákrocích ženské jméno Brenda.
Když dítě trochu povyrostlo, rodiče je začali oblékat jako holčičku a nutili hrát si s panenkami. Chlapec však nepřijímal svoji vnucenou ženskou identitu. Money proto uplatnil druhou část svých pokusů. Oběma dětem nařídil svlékat se do naha, porovnávat své pohlavní orgány a konfrontovat je se snímky dospělých žen a mužů. Potom jim přikazoval vzájemně se dotýkat na genitáliích, aby prý poznali rozdíly svého pohlaví.
Výsledkem však bylo, že Bruce Brenda ani poté nepřijal svoji ženskou identitu a ve věku 14 let pohrozil sebevraždou. Byl proto svěřen do péče jinému lékaři. Ten zařídil jeho chirurgické „přeoperování“ opět na chlapce. Doslat nové jméno David. Dosáhl dospělosti a oženil se. Experimentování s jeho pohlavní identitou v dětství mu však způsobilo taková traumata, že v r. 2004 spáchal sebevraždu. Jeho bratr Brian udělal totéž o necelé dva roky dříve, také v důsledku depresí z experimentů dr. Moneye v dětství.
Moneyova teorie, že lze muže převychovat na ženu a naopak, i když se na konkrétním případu sourozenců Reimerových ukázala jako zcela mylná a nebezpečná, se přesto stala součástí požadavků dnešní WHO (Světová organizace pro zdraví). Jde zejména o údajné právo na „změnu“ pohlaví s odmítnutím své biologické identifikace, a právo na ranou sexuální výchovu již v předškolním věku. Zajímavé ale je, že Money v oficiální historii genderové ideologie jakoby náhle přestal existovat. Přestože Money byl prvním, kdo s teorií genderu přišel, v genderových propagandistických příručkách se udává, že tvůrcem tohoto pojetí je Roger Stoller.
Proč se najednou mlčí o Moneyovi? Je to přece něco podobného, jako kdyby bolševici náhle přestali mluvit o Leninovi a „Auroře“. Je snad příčinou právě jeho nezdařený experiment se sourozenci Reimerovými? Nejspíš ano. Genderisté se nechtějí přiznávat k některým ideologickým kořenům svého hnutí. Opomíjejí např. Friedricha Engelse, který sice nebyl genderistou, nicméně právě od něho pochází typický genderistický požadavek vzájemného boje obou pohlaví, identického s třídním bojem. Engels pokládal heterosexuální a monogamní manželství za typický příklad útisku a vykořisťování a vyzýval k jeho zničení, což je vlastním cílem také současného genderismu. Z taktických důvodů se však genderisté dnes k Engelsovi nehlásí, aby nebyli dáváni do jedné řady s komunisty.
Jaká je hlavní teze genderistů? Tvrdí, že neexistuje biologická pohlavnost, pouze kulturní, která je produktem výchovy, sociálního prostředí, politických a právních faktorů a dalších jevů. Právě ony prý rozhodují o pohlavní identitě člověka, nikoli biologické pohlavní znaky, které údajně nejsou až tak důležité. Kulturní pohlavnost může být předmětem volby, člověk může být k ní vychován, může si ji též sám definovat bez ohledu na biologické určení. Toto je typický starověký manichejský blud: tělo je totálně oddělené od ducha, a proto člověk má mít možnost svého tělesného sebeurčení. Cílem je tzv. androgynita, tj. úplné zbavení člověka pohlavních znaků. V pracích genderistů je obsažena vize člověka zcela zbaveného pohlavních rozdílů a v tom má prý spočívat rovnost. Simone de Beauvoirová, milenka známého existencialistického filozofa Jeana Paula Sartrea a jedna ze zakladatelek radikálního feminismu, jenž byl předchůdcem současného genderismu, řekla, že nikdo se nerodí jako žena, ale ženou se stává v důsledku výchovy a kulturního prostředí. Konečně je zde ještě vliv neomarxismu a tzv. Frankfurtské školy, jež předložila projekt ne už třídního boje, ale boje s kulturou a s kulturními pojmy.
 
 
Friedrich Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, in: Karl Marx / Friedrich Engels-Werke. (Karl) Dietz-Verlag, Berlin. Sv. XXI, 1962, str. 68