Děti homosexuálů trpí depresemi a násilím

Dětem vychovávaným homosexuálními páry hrozí jako mladým dospělým výrazně vyšší riziko, že budou trpět depresemi, nadváhou a jinými problémy, než jaký je průměr u jejich vrstevníků. To je
výsledek dlouhodobé studie, kterou realizovali na univerzitě Catholic University of America (CUA).
Zkoumané páry byly převážně z vrstvy bílých obyvatel, dobře vzdělané, převážně ženského pohlaví a vydělávaly méně,než je průměrný plat.
Zatímco v dětství nejsou rozdíly vidět,jakmile se děti odloučí od rodičů, začínají se rozdíly projevovat. Nepřítomnost otce během dospívání je nejčastější formou
scházející blízkosti jednoho rodiče, což má mnohé známé negativní účinky, včetně depresí. Ty mají svůj původ v dětství a mladosti, ale projevují se až po letech.
Proto se tento problém při vyšetřování dětí párů stejného pohlaví doteď neukázal. Dospělí, kteří byli vychováváni homosexuálními páry, trpí podle studie
dvakrát tolik nadváhou než průměr populace (72 % k 37 %).
Je známo, že v homosexuálních partnerstvích se násilí vyskytuje častěji než u heterosexuálních párů. To se očividně projevuje i u dětí, které u nich vyrůstají.
85–90 % z nich uvedlo, že tím byly postiženy.
Výzkumy CUA vyhodnotilo údaje dlouhodobé studie o zdraví mladistvých a dospělých. V roce 1995 se dělal průzkum u více než 20 000 Američanů,
kteří měli tehdy 15 let. Průzkum u stejných osob byl zopakován, když měly 22 a 28 let. 
Dětem vychovávaným homosexuálními páry hrozí jako mladým dospělým výrazně vyšší riziko, že budou trpět depresemi, nadváhou a jinými problémy, než jaký je průměr u jejich vrstevníků. To je výsledek dlouhodobé studie, kterou realizovali na univerzitě Catholic University of America (CUA).

 
Zkoumané páry byly převážně z vrstvy bílých obyvatel, dobře vzdělané, převážně ženského pohlaví a vydělávaly méně,než je průměrný plat. Zatímco v dětství nejsou rozdíly vidět, jakmile se děti odloučí od rodičů, začínají se rozdíly projevovat. Nepřítomnost otce během dospívání je nejčastější formou scházející blízkosti jednoho rodiče, což má mnohé známé negativní účinky, včetně depresí. Ty mají svůj původ v dětství a mladosti, ale projevují se až po letech.
 
Proto se tento problém při zkoumání dětí párů stejného pohlaví plně neprokázal. Dospělí, kteří byli vychováváni homosexuálními páry, trpí podle studie dvakrát tolik nadváhou než průměr populace (72 % k 37 %).
 
Je známo, že v homosexuálních partnerstvích se násilí vyskytuje častěji než u heterosexuálních párů. To se očividně projevuje i u dětí, které u nich vyrůstají. 85–90 % z nich uvedlo, že tím byly postiženy. Výzkumy CUA vyhodnotilo údaje dlouhodobé studie o zdraví mladistvých a dospělých. V roce 1995 se dělal průzkum u více než 20 000 Američanů, kteří měli tehdy 15 let. Průzkum u stejných osob byl zopakován, když měly 22 a 28 let. 
 
Zdroj: Světlo č. 39/2016, Matice cyrilometodějská, spolek, Olomouc