Johns Hopkins University: homosexualita není dědičná

 
Tvrzení homosexuálních lobbistických organizací (LGBT), že se homose xuálně orientované osoby „takto narodily“, nemá žádný vědecký podklad. Vyplynulo
to z velké studie, kterou realizovali špičkoví a přední vědci z Johns Hopkins University. V obšírné analýze se dále tito odborníci shodují
na tom (a dokazují), že se nerodí žádní „muži uvěznění v těle ženy“ nebo „ženy uvězněné v mužském těle“. Potírají dále aktivity
gender lobby, která vnáší mezi široké vrstvy lidí zprávu o tom, že neexistuje žádné biologicky dané pohlaví; že pohlaví je pouze
kulturním fenoménem a lze ho libovolně měnit podle vlastních pocitů či aktuální módnosti, které snadno podléhají především
dospívající generace. Americká studie dokládá v bohatém statistickém vzorku také skutečnost, že transgender osoby a homosexuálně
žijící lidé byli v dětství dva až třikrát více obětmi sexuálního násilí nebo jiné formy podobného zneužívání, v dospělosti
(nezávisle na této skutečnosti) jsou častěji osobami trpícími duševními poruchami, depresemi a závislými na návykových látkách. Bohužel je u nich dokázáno také
2,5krát vyšší riziko pokusu o sebevraždu, které se nesníží ani operací na opačné pohlaví (zde se naopak zvýší na pětinásobek).
Ale něco pozitivního na závěr, co taky vlastně souvisí s migrační vlnou. Agentura Pew Research zjistila, že „se drtivá většina Evropanek domnívá, že ideální rodina
by měla zahrnovat nejméně dvě děti. Na otázku po počtu dětí asi jedna třetina žen na konci svého reprodukčního období života odpověděla, že má méně dětí, než
je vysněný počet.“ To je pozitivní zpráva z lůna civilizace, kterou je třeba aktivně podpořit v tom, aby své sny nenechala
uplynout do prázdna!
 
 

Tvrzení homosexuálních lobbistických organizací (LGBT), že se homosexuálně orientované osoby „takto narodily“, nemá žádný vědecký podklad. Vyplynulo to z velké studie, kterou realizovali špičkoví a přední vědci z Johns Hopkins University. V obšírné analýze se dále tito odborníci shodují na tom (a dokazují), že se nerodí žádní „muži uvěznění v těle ženy“ nebo „ženy uvězněné v mužském těle“

Potírají dále aktivity gender lobby, která vnáší mezi široké vrstvy lidí zprávu o tom, že neexistuje žádné biologicky dané pohlaví; že pohlaví je pouze kulturním fenoménem a lze ho libovolně měnit podle vlastních pocitů či aktuální módnosti, které snadno podléhají především dospívající generace. 

Americká studie dokládá v bohatém statistickém vzorku také skutečnost, že transgender osoby a homosexuálně žijící lidé byli v dětství dva až třikrát více obětmi sexuálního násilí nebo jiné formy podobného zneužívání, v dospělosti (nezávisle na této skutečnosti) jsou častěji osobami trpícími duševními poruchami, depresemi a závislými na návykových látkách. Bohužel je u nich dokázáno také 2,5krát vyšší riziko pokusu o sebevraždu, které se nesníží ani operací na opačné pohlaví (zde se naopak zvýší na pětinásobek).

 

Zdroj: Monitor č. 18/2016, Res Claritatis, 25. 9. 2016