Terapie homosexuality 

 
V naší zemi vlivem komunistické uniformity a vlivem ideologických postojů prakticky neexistují lékaři, kteří by se zabývali opravdovou pomocí lidem s homosexuální orientací. 

 

Proto předkládáme publikaci Terapie homosexuality  holandského psychoterapeuta Gerarda van den Aardwega . Tato kniha je určena právě pro oblasti, kde človek trpící homosexualitou nemůže získat profesionální pomoc. 

 

PhDr. Iva Šípová, bývalá psycholožka Sexuologického ústavu Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, v předmluvě k českému vydání zdůraznila:

Neříkám, že tato publikace je na tyto potíže všelékem. Jistě ne. Zraněným neklidným duším však může pomoci zbavit se niterného chaosu a napřít jejich úsilí k osobnostnímu růstu. Ukáže jim cestu jak se zhostit neuvědomělého pocitu ukřivděnosti, sebelítosti i třeba nejasného a nepřiznaného pocitu méněcennosti. Napomůže k jejich ozdravení... 

Může být neocenitelnou oporou hledajícím, kterým nestačí lákavě pohodlné, ale nebezpečně zjednodušené řešení, které se nabízí na prvoplánové rovině. Dává jim nejenom poučení, ale i konkrétní pokyny kudy a jak se ubírat k psychické vyrovnanosti.

 

Publikace je již beznadějně rozebrána. Plné znění publikace TERAPIE HOMOSEXUALITY je v PDF. Tuto publikaci je možné si stáhnout, případně vytisknout. Zároveň apelujeme na všechny psychology a psychoterapeuty, aby se nevyhýbali problému homosexuality, snažili se seznámit se zahraničními studiemi, aby mohli tím účinněji pomáhat svým pacientům.

 

Převzato ze serveru  www.homosexualita.cz

 

Případnou bližší pomoc a dotazy můžete psát na adresu Tomáše Bílka (bývalého homosexuála),

který Vám poskytne odborné poradenství:

 t.ombi@seznam.cz 

 

 

Mons. Mgr. Tony Anatrella:

Sexuální úkony mezi osobami stejného pohlaví jsou svojí vnitřní povahou nezřízené, protože homosexuál nedokáže vyřešit svoji frustraci tím, že se spojí s osobou stejného pohlaví. Navzdory tomu, že rovněž prožívá vztahy, zůstává neuspokojený. Proto Církev nabízí osobám, které jsou skutečně homosexuálně orientované, buď podstoupit terapeutickou léčbu, která je přivede k přijetí heterosexuální orientace, případně aby se zdrželi praktikování homosexuality a snažili se hledět do svého nitra a zakládat svoje vztahy na jiné lásce, která má moc zahojit jejich zranění, a tou je láska Krista v Církvi. Je to namáhavá cesta, ale jediná, která umožňuje žít v tomto stavu v pokoji. Existují křesťané, kteří mají tyto sklony a přijímají je, ale nechtějí je projevovat na venek, anebo praktikovat. Někteří můžou mít zlé zkušenosti a chtějí to změnit, přičemž nachází ve víře v Krista zdroj své cesty ke štěstí: v lásce Církvi může každý člověk najít své místo.