Podporujeme naši poslankyni Ing. Pavlínu Nytrovou

 
Vážená paní poslankyně, 
velice si vážím Vaší iniciativy v této zmatené problematice. Je třeba dát jasně najevo, že většině našeho národa přijde minimálně podivné, aby dítě vychovával někdo jiný než otec a matka. Přeji Vám hodně sil a vytrvalosti v tomto boji za dobrou věc.
S pozdravem 
M. Kocychová
 
 
Pavlínko, děkuji. 
Udělala jste úžasnou práci!!! Zdravý rozum musí zvítězit!!!! Předávám petici dále. 
S láskou a v úctě 
Marcela Rozehnalová
 
 
Vážená paní poslankyně,
velmi si vážím Vaší iniciativy – toho, co děláte pro to, aby děti nebyly zneužívány agresivní ideologií. Normální děti potřebují normální rodinu. Děkuji Vám.
Pokud se bude konat nějaká demonstrace či co, tak se rád zúčastním. Nechci planě slibovat, ale rád bych Vás podpořil i jinak.
S pozdravem 
Kamil Nešetřil
 
 
 
Vážená paní poslankyně,
velmi si vážím Vaší odvahy jít proti proudu a dělat to, co cítíte v hlouby srdce jako správné.
Jsem s Vámi. Vydržte!!!
S pozdravem 
Milada Halouzková
 
 
Dobrý den, vyjadřuji podporu petici. Moc Vám v této aktivitě fandíme.
Ing. Petra Michelová
 
 
Paní poslankyně, vřelé díky za Vaši iniciativu. Nalila jste mi do duše naději, že ten náš český rybníček přece jen není tak shnilý a že námi zvolení "naši" zástupci mohou také přemýšlet a ne jen plnit něčí rozkazy.
Sylva Bernardová
 
 
Vážená paní poslankyně,
 
rád bych Vám poděkoval za Vaši iniciativu - petici proti zákonu "Adopce dětí pro homosexuály". Rád bych k tomu dodal několik krátkých poznámek. Předně, posice, která je presentována zmíněnou peticí, je také skvěle zdůvodněna. Ano, přesně o to jde: o děti, o rodiny, o lidskou přirozenost.
Dále, velmi správně zdůrazňujete, že tento krok není namířen proti našim spoluobčanům s homosexuální orientací jako takovým. Ne, není - a kdyby nebylo předpojatosti dnešních "hlídačů veřejné morálky", nebylo by to třeba ani podotýkat. V atmosféře, která debaty na tato témata již pravidelně provází, je to však více než na místě.
Kromě toho bych si dovolil nabídnout Vaší pozornosti více než devět let starý, ale stále platný programový text Konzervativní strany na téma registrovaného partnerství:
Konečně je pro mě velmi příjemným překvapením, že takovýto krok přichází od politické representantky levicové strany, ČSSD. Je to příslibem, že spolupráce mezi pravicí a levicí je možná, že nemusí jít o vzájemnou "vyhlazovací válku" v duchu fiat iustitia, pereat mundus, jak jsme toho byli, v uplynulém čtvrtstoletí, mnohokrát svědky (z obou stran), přičemž hlavní obětí byl vždy občan, potažmo skutečný národní zájem.
S uctivým pozdravem a přáním pevných nervů.
RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D.
místopředseda Konzervativní strany
šéfredaktor Konzervativních listů
 
 
Vážená paní poslankyně, jistě nejsem první a nebudu ani poslední, jak pevně věřím, který Vám sdělí následující slova. Děkuju Vám za odvahu a máte mojí plnou podporu. Prosím, ve svém úsilí vytrvejte, nejste sama. 
 
S úctou a srdečným pozdravem 
Mgr. Dominik Filipi
 
 
Vážená paní poslankyně, velice si vážím Vašeho úsilí v boji proti snahám o prosazení adopcí dětí homosexuály. Přeji Vám hodně trpělivosti a úspěchů ve vaší práci. 
S úctou
JUDr. Aleš Vašků