PROSÍME O VAŠI POMOC

 

Mnozí z Vás se v těchto chvílích spolupodílí na budoucím vývoji naší společnosti, který určí směr pro nadcházející generace. Rozhoduje se o tom, zda i nadále bude rodina definována pouze jedním mužem a jednou ženou, nebo se otevře prostor pro vytvoření neurčitých a co do počtu nikterak omezených „rodinných“ útvarů, které budou mít zásadní dopad na celou naši společnost. Zde uvedeme krátký výrok známého francouzského psychologa a psychoanalytika, který se danou problematikou zabývá dlouhá desetiletí a má v této oblasti mnoho praktických zkušeností - Mgr. Tony Anatrella. 

„Pojem „gender“ vznikl v padesátých letech minulého století v USA ve šlépějích feministických hnutí a homosexuálních organizací. Ale až od sedmdesátých let, v atmosféře anarchie, která si nárokovala zrušení všech rozdílů ve jménu spravedlivější společnosti a rovných práv pro všechny, se začal šířit, stal se politickou zbraní a dospěl k ovlivňování národních legislativ. Již nepohání k nové svobodě, nýbrž se stává nástrojem útlaku. Když totiž z občanského zákoníku odstraníme pojmenování „otec“ a „matka“, jak se to stalo kupříkladu ve Španělsku nebo Kanadě, pošlapáváme realitu. Dopouštíme se tak vážné nespravedlnosti, která je o to více nepřípustná, protože pochází přímo od státu.“

 

 

Chtěli bychom ze srdce poděkovat všem, kteří neváhali podepsat tuto petici. Samozřejmě podepisování elektronické petice bude pokračovat i nadále.

 

Nyní se dostáváme do druhé fáze petice. Proto, aby petici v Poslanecké sněmovně projednával „PETIČNÍ VÝBOR“ je třeba získat nejméně 10 tis. podpisů v papírové formě. 

Chceme proto poprosit všechny lidi dobré vůle, kterým není lhostejná budoucnost našeho národa, a jsou ochotni mimo svůj podpis v elektronické petici, připojit i podpis v petici papírové, popřípadě obětovat nepatrnou část svého času a zapojit se do sběru podpisů ve svém okolí. 

 

Pokud se chcete zapojit do papírové petice, případně pokud chcete být informováni o vývoji celé problematiky, vypište níže uvedený formulář. My Vám následně zašleme e-mailem petiční arch, jež je určen pro šíření papírové petice a mimo to, Vás budeme průběžně informovat o všech klíčových skutečnostech v dané problematice.

 K petici a postoji paní poslankyně Nytrové se připojili i další poslanci PČR a věříme, že se objeví postupem času další:

 

Poslankyně KDU-ČSL Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS

Návrh zákona o registrovaném partnerství, který se do sněmovny snaží protlačit určitá skupina poslanců, a týkající se adopce dětí homosexuálními páry, mě, jako matku několika dětí, nemůže nechat klidnou. Děti jsou nejzranitelnější částí naší společnosti a naším úkolem je chránit je, a ne je podrobovat nebezpečným experimentům. Dítě potřebuje vyrůstat v rodině, kde jsou jasně dané role, a to je role ženy jako matky a role muže jako otce. Tento model registrované partnerství nesplňuje, ale přesto si jeho zastánci přisvojují právo na výchovu dětí ve vztahu, který chtějí označit za rodinu, a to navzdory naší kultuře a tradici našich předků, jež bychom si měli vážit. Homosexuální loby se tak snaží veřejnosti předkládat model homosexuálního registrovaného partnerství, jako vhodné místo pro výchovu dětí a považují tento model za normální. Jsem zastáncem tradiční rodiny a obracím se na vás všechny, komu není osud naší budoucí generace lhostejný, abyste k petici připojili svůj hlas. 

 

Poslankyně ČSSD Mgr. Dana Váhalová

Ač jsem v mnoha směrech velmi tolerantní, co se týká rodiny dlouhodobě podporuji tradiční model. Jakékoliv alternativy považuji za oslabení funkcí rodiny, což se následně projevuje v celospolečenském klimatu. 

Základní rodina muž – žena a jejich děti plní funkci reprodukční, sociálně – ekonomickou, kulturně výchovnou, psychologickou a emocionální, je základním kamenem struktury každé osobnosti. 

Podporuji tradiční rodinu, podporuji Petici proti adopci dětí homosexuály. 

 

Senátor Ing. Jiří Carbol

Jsem konzervativní politik a podporuji model klasické rodiny. Z tohoto důvodu nejsem zastánce novely zákona o registrovaném partnerství, kterou předložili někteří poslanci politických stran ANO, ČSSD, komunistů, Úsvitu, TOP 09 a ODS. Tato právní úprava má umožnit homosexuálním párům osvojení dítěte svého partnera. Všechny takovéto „moderní změny“ vedou k oslabení pozice tradiční rodiny, kterou podle mne tvoří otec, matka a dítě. Pro mne je na prvním místě zájem dítěte. A děti mají nárok na normální rodinu. 

Pokud jde o snahu umožnit výchovu dětí homosexuálními páry, k tomu podle mne není důvod. Co by ale bylo potřeba, tak to je zjednodušení a zrychlení procesu adopce a pěstounské péče pro heterosexuální páry, aby nemuselo být tolik dětí v dětských domovech a jiných ústavních zařízeních (5. října 2015).

 

Poslankyně TOP 09 MUDr. Jitka Chalánková

Adopce dětí homosexuálními páry je nepřijatelná a nesprávná. Každé dítě má dva rodiče- muže a ženu. A také širší rodinu ze stran obou rodičů- prarodiče, další příbuzné. Žádné jiné dítě na světě není. Každé dítě potřebuje pro svůj vývoj vzor otce a matky. Jde o práva dětí, nikoliv nároky homosexuálních párů. Jejich možnosti pomáhat společenství mohou být jiné.

 

 

Poslanec Řád národa Ing. Karel Fiedler

Rozhodně se nechci přidat k těm poslaneckým kolegům, kteří chtějí v otázce pro dítě tak zásadní, jakým rodičovství bezesporu je, rozhodnout místo přírody a za dané dítě, kdo bude jeho rodičem v případě, kdy do věci má vstoupit homosexualita. V takovémto případě ponechme tuto volbu na dítěti až do doby, kdy si o tomto bude moci rozhodnout samo. Zejména pak v případě, kdy z oponentních názorů vyplývá, že tato problematika péče o dítě je dostatečně řešena v rámci stávající legislativy. 

Jsem znepokojen tím, jaký prostor dostává v současné společnosti homosexualita. Nemám nejmenší problém s jejím tolerováním. Avšak její prosazování nad odpovídající rámec jejího rozsahu je pro mne nepřijatelné stejně jako její propagace a oslavování, kterého jsme, bohužel, dle mého názoru v současné společnosti často svědky. 

Přestože nepatřím ke křesťanům (věřím v člověka), je pro mě křesťanský model společnosti a klasického formátu rodiny žena (matka) - muž (otec) - děti tím jediným akceptovatelným. Nevnucujme dítěti zákonem to, že homosexuální partner jeho biologického rodiče bude také jeho rodičem. Dítě na to může mít (i později) jiný názor...

 

______________________________________________________________________________________________

 

 

Nepochybujme o tom, že vše co vykonáme nyní, jednou ocení i naše děti.

 

S pozdravem a úctou REDAKCE PETICE, se schválením paní Ing. Pavlíny Nytrové.