Sexuální výchova aneb zatajování faktů

P. Marek Dziewiecki
Sexuální výchova se v liberálním podání mění ve vytváření fiktivního obrazu sexu jako laciné zábavy bez zodpovědnosti a vyvozování důsledků. V praxi to vede k sexuální nevázanosti a demoralizaci. Zároveň v ní jde i o neoficiální podporování antikoncepce a potratů.
 
Hovoříme-li o návrhu strany Ruch Palikota ohledně zavedení sexuální výchovy, nesmíme opomenout fakt, že ještě donedávna horovali poslanci této strany pro legalizaci marihuany, což je jasným dokladem toho, že jim dobro mladých lidí vůbec na srdci neleží. A už vůbec jim nic neříká vedení ke svobodě, která je základním předpokladem pro to, aby člověk zaujal k sexualitě opravdu zrálý postoj. Návrh zákona je velmi cynický – na jedné straně se hemží dojemně znějícími výroky o lásce a citech, na straně druhé však neříká nic o výchově, o formování názorů a charakterů, o morálních zásadách či svědomí, ba dokonce ani o smyslu lidské sexuality. Bez toho všeho není žádný -náctiletý jedinec s to naučit se zodpovědnosti, popř. vůbec milovat. Návrh zákona zato dává zelenou antikoncepci a kondomům, jinými slovy předpokládá, že dospívající lidé budou spolu žít do té doby, než se stanou plodnými, což je přirozeným doprovodným jevem sexuálního života dvou lidí. Je to podobné tomu, jakoby někdo chtěl vést mladé k poctivosti tím, že je bude v rámci bezpečnosti učit používat při krádeži rukavice a nabádat je, ať je při tom nikdo nevidí.
Země, které už podobný typ sexuální výchovy zavedly, se „honosí“ největším procentem -náctiletých dívek, které nechtěně počaly, a také největším procentem mladých, kteří trpí pohlavními chorobami. Klasickým příkladem je v tomto směru situace mládeže v Anglii.
Sexuální „výhova“ propagovaná poslanci Ruchu Palikota ve své podstatě znamená, že se mladým zatajují fakta týkající se menstruačního cyklu, škodlivosti antikoncepce a nespolehlivosti kondomů. Tento druh výchovy stojí na zásadním omylu, že samotné teoretické znalosti postačí k tomu, aby se mladý člověk v sexuální sféře spolehlivě pohyboval a aby zodpovědně přistupoval k osobám opačného pohlaví, potažmo k sobě samému. Je to omyl podobný víře v to, že teoretické znalosti z oblasti diety zaručí, že někdo bude žít zdravě, potažmo přesvědčení, že znalost trestního práva někoho uchrání před spácháním zločinu.
Sexuální výchova se v liberálním podání mění ve vytváření falešného obrazu sexu jako laciné zábavy bez zodpovědnosti a vyvozování důsledků. V praxi to vede k sexuální nevázanosti a demoralizaci. Zároveň v ní jde i o neoficiální podporování antikoncepce a potratů. Je to i způsob, jakým lze neustále živit mýtus o neškodnosti hormonální antikoncepce, popř. o kondomu jako záruce „bezpečného sexu“. Sexuální „vychovatelé“ se usilovně pokoušejí zatajit fakt, že kondom dostatečně nechrání ani před fyzickými dopady nezřízené sexuality, natož pak před těmi psychickými, morálními či duchovními, jako jsou např. pocity křivdy, smutku či viny. „Tito „vychovatelé“ rovněž zatajují skutečnost, že kondom není ochranou ani před závislostí nebo dokonce zločinem. Vždyť přece znásilnění či pohlavní styk s osobou mladší 15 let nepřestává být zločinem jen proto, že dotyčný při tom použil kondom.
Sexuální „vychovatelé“ se ostatně potýkají s vícerem tabu. Přečasto jaksi zapomínají informovat o tom, že lidský pár může počít jen během několika dní menstruačního cyklu ženy, tudíž plánování rodičovství nemusí být nutně vázáno na antikoncepci. Další fakt, který zatajují, je to, že v této oblasti existuje jeden stoprocentní způsob, jímž se dá snadno vyhnout venerickým chorobám a nechtěnému otěhotnění – je jím předmanželská čistota a vzájemná láska mezi manželi.
Opravdová sexuální výchova spočívá v předávání celistvých a realistických informací z oblasti sexuality a v seznamování s důsledky, jež vyvěrají z jejího praktikování. Jde v ní též o stanovení správného pořadí hodnot, kde první místo zaujímá člověk se svou důstojností a svým povoláním ke svatosti a čistotě. V neposlední řadě v ní jde také o nadchnutí mladého člověka pro růst v moudrosti a svobodě v této tak zásadní sféře lidského života. Jenom díky takovéto výchově mají chlapci a děvčata šanci na to, aby k sexualitě přistupovali s maximální zodpovědností. A jenom tehdy si mohou vštípit zásadu, že člověk je více než zakoušení rozkoše a že jejich osud (stejně jako osud lidstva) záleží v první řadě na tom, jakým způsobem k sobě muži a ženy přistupují.
Z Fronda.pl přeložil L. Rösner

P. Marek Dziewiecki

Sexuální výchova se v liberálním podání mění ve vytváření fiktivního obrazu sexu jako laciné zábavy bez zodpovědnosti a vyvozování důsledků. V praxi to vede k sexuální nevázanosti a demoralizaci. Zároveň v ní jde i o neoficiální podporování antikoncepce a potratů.

 

Hovoříme-li o návrhu strany Ruch Palikota ohledně zavedení sexuální výchovy, nesmíme opomenout fakt, že ještě donedávna horovali poslanci této strany pro legalizaci marihuany, což je jasným dokladem toho, že jim dobro mladých lidí vůbec na srdci neleží. A už vůbec jim nic neříká vedení ke svobodě, která je základním předpokladem pro to, aby člověk zaujal k sexualitě opravdu zrálý postoj. Návrh zákona je velmi cynický – na jedné straně se hemží dojemně znějícími výroky o lásce a citech, na straně druhé však neříká nic o výchově, o formování názorů a charakterů, o morálních zásadách či svědomí, ba dokonce ani o smyslu lidské sexuality. Bez toho všeho není žádný -náctiletý jedinec s to naučit se zodpovědnosti, popř. vůbec milovat. Návrh zákona zato dává zelenou antikoncepci a kondomům, jinými slovy předpokládá, že dospívající lidé budou spolu žít do té doby, než se stanou plodnými, což je přirozeným doprovodným jevem sexuálního života dvou lidí. Je to podobné tomu, jakoby někdo chtěl vést mladé k poctivosti tím, že je bude v rámci bezpečnosti učit používat při krádeži rukavice a nabádat je, ať je při tom nikdo nevidí.

Země, které už podobný typ sexuální výchovy zavedly, se „honosí“ největším procentem -náctiletých dívek, které nechtěně počaly, a také největším procentem mladých, kteří trpí pohlavními chorobami. Klasickým příkladem je v tomto směru situace mládeže v Anglii.

Sexuální „výhova“ propagovaná poslanci Ruchu Palikota ve své podstatě znamená, že se mladým zatajují fakta týkající se menstruačního cyklu, škodlivosti antikoncepce a nespolehlivosti kondomů. Tento druh výchovy stojí na zásadním omylu, že samotné teoretické znalosti postačí k tomu, aby se mladý člověk v sexuální sféře spolehlivě pohyboval a aby zodpovědně přistupoval k osobám opačného pohlaví, potažmo k sobě samému. Je to omyl podobný víře v to, že teoretické znalosti z oblasti diety zaručí, že někdo bude žít zdravě, potažmo přesvědčení, že znalost trestního práva někoho uchrání před spácháním zločinu.

Sexuální výchova se v liberálním podání mění ve vytváření falešného obrazu sexu jako laciné zábavy bez zodpovědnosti a vyvozování důsledků. V praxi to vede k sexuální nevázanosti a demoralizaci. Zároveň v ní jde i o neoficiální podporování antikoncepce a potratů. Je to i způsob, jakým lze neustále živit mýtus o neškodnosti hormonální antikoncepce, popř. o kondomu jako záruce „bezpečného sexu“. Sexuální „vychovatelé“ se usilovně pokoušejí zatajit fakt, že kondom dostatečně nechrání ani před fyzickými dopady nezřízené sexuality, natož pak před těmi psychickými, morálními či duchovními, jako jsou např. pocity křivdy, smutku či viny. „Tito „vychovatelé“ rovněž zatajují skutečnost, že kondom není ochranou ani před závislostí nebo dokonce zločinem. Vždyť přece znásilnění či pohlavní styk s osobou mladší 15 let nepřestává být zločinem jen proto, že dotyčný při tom použil kondom.

Sexuální „vychovatelé“ se ostatně potýkají s vícerem tabu. Přečasto jaksi zapomínají informovat o tom, že lidský pár může počít jen během několika dní menstruačního cyklu ženy, tudíž plánování rodičovství nemusí být nutně vázáno na antikoncepci. Další fakt, který zatajují, je to, že v této oblasti existuje jeden stoprocentní způsob, jímž se dá snadno vyhnout venerickým chorobám a nechtěnému otěhotnění – je jím předmanželská čistota a vzájemná láska mezi manželi.

Opravdová sexuální výchova spočívá v předávání celistvých a realistických informací z oblasti sexuality a v seznamování s důsledky, jež vyvěrají z jejího praktikování. Jde v ní též o stanovení správného pořadí hodnot, kde první místo zaujímá člověk se svou důstojností a svým povoláním ke svatosti a čistotě. V neposlední řadě v ní jde také o nadchnutí mladého člověka pro růst v moudrosti a svobodě v této tak zásadní sféře lidského života. Jenom díky takovéto výchově mají chlapci a děvčata šanci na to, aby k sexualitě přistupovali s maximální zodpovědností. A jenom tehdy si mohou vštípit zásadu, že člověk je více než zakoušení rozkoše a že jejich osud (stejně jako osud lidstva) záleží v první řadě na tom, jakým způsobem k sobě muži a ženy přistupují.

Z Fronda. pl přeložil L. Rösner, Zdroj: www.immaculata.minorite.cz