Kolumbijští občané zabránili zavedení genderové ideologie do školních učebnic

Kolumbie: Státní úřady v této latinskoamerické zemi ustoupily od plánu zavést do školních učebnic genderovou ideologii, podle níž si každý člověk může zvolit vlastní pohlaví. Vláda ustoupila od svého plánu po masových protestech, kterých se zůčastnily statisícové zástupy Kolumbijců (foto) ve velkých i malých městech s požadavkem okamžité demise tamějšího ministra školství Gina Parody, který tento plán prosazoval. 
 
Manifestace občanů podpořili také kolumbijští biskupové, kteří nyní na webových stránkách biskupské konference vyjádřili uspokojení nad rozhodnutím vlády nepřistoupit ke změně textů školních učebnic a zároveň poděkovali všem, kdo vyšli do ulic na obranu lidských práv a svobod. 
 
Biskupové zdůraznili „úctu ke každé lidské bytosti jako zásadní hodnotu lidského soužití bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, národnost, rodinný původ, jazyk, náboženskou či politickou příslušnost“ a současně připomněli, že tato hodnota musí být hájena také ve školních učebnicích „při respektování autonomie výchovně-vzdělávacích institucí i jejich vedení, učitelů, rodičů, studentů a celého školského sektoru“.
 
Zdroj: https://www.radiovaticana.cz, 18.8.2016