Německá vláda vnucuje incestní pedofilní praktiky jako zdravou sexuální výchovu

 

Berlín:

Již od roku 2007 prospekty z oddělení německého ministerstva pro rodinné záležitosti pobízí rodiče k sexuálním masážím jejich dětí ve věku od 1 do 3 let. 

Dva čtyřiceti stránkové prospekty s názvem "Láska, tělo a hra na lékaře" německého spolkového centra zdravotní výchovy (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung - BZgA) určené pro rodiče - první se týká dětí ve věku 1-3 let, druhá od 4-6 let.

"Otcové nevěnují náležitou pozornost klitorisu a vagíně svých dcer. Jejich něha velmi zřídka dochází do těchto částí těla, zatímco je to jediný způsob, jak u děvčátka rozvinout pocit hrdosti ke svému pohlaví, " říká brožura pro děti věku 1-3 let. Autor logicky vysvětluje: "Dítě se dotýká všech částí těla otce, občas ho vzruší. Otec by měl dělat totéž."

Kanadský autor a veřejný mluvčí Michael O'Brien, píšící a vyjadřující se ne jedenkrát ke krizi západní kultury, hovořil s LifeSiteNews.com o šokujícím a velmi znepokojujícím fenoménu. To je dle jeho slov "státem podporovaný incest, který je ve většině civilizovaných zemí zločinem." Podobný vývoj je podle jeho předpokladu, přirozeným výsledkem zavržení židovsko-křesťanského mravního řádu.

"Uvalením sociální revoluce, která se přehnala západním světem, přechází na novou 

etapu v logickém důsledku postoje k hodnotě člověka," řekl O'Brien. ,,Je to pouze poslušnost vlastní přísně materialistické filosofii člověka. Pokud není více než buňkou společenského organismu, tak žádné morální normy, žádné psychologické pravdy, ani duchovní pravdy nemohou vyvrátit "touhu po moci" a "touhu po požitcích".

Brožura radí rodičům dovolit dětem "bez omezení masturbovat". Radí: "Děti by se měly naučit, že není nic takového jako stydlivé partie těla. Tělo je domem, na který bys měl být hrdý." Dle věkové kategorie 4-6 let brožura doporučuje výuku dětí pohybům kopulace.

Dalším produktem BZgA je kniha písní zaměřená na děti věku čtyř let a o něco starší, která obsahuje několik písní hlásících se k masturbaci. Kniha songů s názvem "Nos, bříško a zadeček" obsahuje píseň s následujícími slovy: "Když se dotýkám svého těla, zjišťuji, co mám. Mám vaginu, protože jsem dívka. Vagina je nejen na močení. Když se jí dotýkám, cítím příjemné chvění."

"Moudrý a hlubší postoj většiny civilizovaných zemí uznává, že děti potřebují období neviny," komentuje O'Brien. ,,Nyní stát, německý stát, podporuje ničení tohoto stavu nevinnosti," dodal. ,,To je v souladu s materialistickou filosofií, která vidí všechny morální normy a pravdy o lidské přirozenosti jako represívní. Potěšení a jejich zkreslené pojetí svobody jsou jejich jedinými hlavními zásadami. "

 

Podle polského deníku Rzecpospolita, je BZgA brožura povinným čtením v devíti státech Německa. Používá se pro školení vychovatelů, učitelů v mateřských a základních školách. Je ironií, že je doporučována mnoha organizacím oficiálně bojujícími s pedofilií, jako například německý svaz ochrany dětí (the German Kunderschutzbund). BZgA rozesílá každoročně miliony výtisků.

"Společnost, podobná německé, se nachází v hlubokém úpadku, opravdu v degeneraci, bude dědit vichřici násilí a ještě mnohem hlubší úroveň degradace svých vlastních občanů," varoval O'Brien.

"Tak se to stalo dříve v Německu. Tak se to stalo v jiných národech. Příčiny jsou různé, ale ve stejné dynamice popírání mravního řádu zformovaného vesmíru; výsledkem je radikální zlo. Zásah německé státu do rodinného života je novou úrovní sebezničení," řekl O'Brien.

 

Deník Rzeczpospolita uvádí, že Eckhard Scheffer z BZgA tvrdil, že před vydáním manuálu, se organizace konzultovala s rodiči, pedagogy a dětskými psychology. 93% z nich dala pozitivní hodnocení.

 

"Budou tyto děti, které nejsou osvobozeny od svých rodičů, mít speciální třídy v jejich školách, kde budou zasvěceni do těchto praktik?" ptá se řečnickou otázkou O'Brien. "Pokud stát zasahuje tímto způsobem, proč by nezasáhl i zde?"

O'Brien v závěru svého komentáře cituje Chestertona: "Když lidé přestanou věřit v Boha, nevěří poté v nic, mohou potom uvěřit v cokoli."

 

Zdroj: www.hnutiprozivot.czwww.lifenews.sk